Home » Banjara Literature

Tag : Banjara Literature

काय चाललयं अवतीभवती विशेष संपादकीय

गोर बोली भाषा संवर्धनाची गरज

Atharv Prakashan
बंजारा क्रांती दलाने बंजारा समाजाला संपूर्ण भारतात सन्मान संघटनात्मक सवलती मिळाल्या पाहिजे, अशी भूमिका जाहीर केली परंतु बंजारा समाजाला सन्मान संघटनात्मक सवलती मिळवून देणे व...
नव संशोधन आणि तंत्रज्ञान

बंजारा समाजातील म्हणींचे सौंदर्य…

Atharv Prakashan
बंजारा समाजातील म्हणीवर मराठी आणि हिंदी भाषेचा प्रभाव दिसून येतो. काही म्हणी हिंदी, मराठीतून भाषांतरित झालेल्या वाटतात; पण अनेक म्हणी वेगळ्या तर आहेत तसेच जातीचा...