Home » Dnyneshwari

Tag : Dnyneshwari

विश्वाचे आर्त

अध्यात्माची पहिली पायरी

Atharv Prakashan
जगात वावरण्यासाठी स्वतःचे नाव ही स्वतःची ओळख आहे. हे नाव ही आपण स्वतः ठेवलेले नसते. आपल्या वडिलधाऱ्यांनी ते दिलेले असते. ही आपली खरी ओळख आहे...
विश्वाचे आर्त

सो ऽ हमभाव आहे तरी काय ?

Atharv Prakashan
अभ्यासाने मग हळू हळू तो सो ऽ हम भाव प्रकट होतो. मी ब्रह्म आहे. असा भाव उत्पन्न होतो. तो भाव उत्पन्न होण्यासाठी मनातील विचार थांबवावे...
विश्वाचे आर्त

देवाच्या भजनास तोच योग्य

Atharv Prakashan
पैशाच्या अहंकाराने केली जाणारी भक्ती ही श्रद्धा नसून अंधश्रद्धा आहे. यासाठी देवाच्या भजनास कोणता भक्त पात्र आहे, याचा विचार प्रथम करायला हवा व तसा भक्त...
विश्वाचे आर्त

संत माहेर माझें…

Atharv Prakashan
प्रेमविवाह करणाऱ्यांना तर सासर-माहेर हा नातेसंबंधच राहात नाही. त्यांना दोन्हीही नकोशी वाटतात. हे परखड सत्य आहे. अशा बदलत्या काळात खऱ्या प्रेमाची ओळखच बदलत चालली आहे....
विश्वाचे आर्त

मौनातून आत्मज्ञान विकास

Atharv Prakashan
मौनाचे अनेक फायदे आहेत, पण हे व्रत सर्वसामान्यांना जीवन जगताना पाळता येणे कठीणच आहे. तरीही प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही. प्रयत्नांनी सर्व काही साध्य होते....
विश्वाचे आर्त

धनाचा अहंकार…

Atharv Prakashan
पैशाचा मोह माणसाला संपवितो. हा मोह सुटला की मग समाधानच समाधान. या समाधानातूनच आत्मज्ञानाची प्राप्ती होते.  राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे मोबाईल 9011087406 ऐसेनि धना विश्‍वाचिया ।...
विश्वाचे आर्त

जन्माचा खरा उद्देश 

Atharv Prakashan
आता आयुष्यही शंभरवर्षांचे राहीलेले नाही. शंभरवर्षे जगू याची शाश्वती देऊ शकत नाही. वनात, हिमालयीन रांगात राहणारे दिर्घायुषी असू शकतात कारण तेथे पर्यावरण अन् जीवनाच्या धकाधकीची...
विश्वाचे आर्त

खरा धर्म कोणता ?…

Atharv Prakashan
दुसऱ्याविषयी दया, माया, प्रेम, जिव्हाळा वाटणे हा धर्म आहे. प्राण्यांनाही हा धर्म समजतो, पण मनुष्यास समजत नाही. गाईजवळ मेलेले वासरू जरी नेऊन सोडले तरी तिच्यासाठी...
विश्वाचे आर्त

आळसाचाच आळस करायला शिका

Atharv Prakashan
आळसाचाच आळस करायला हवा. म्हणजे आळस कधी येणार नाही. आळसाचा त्याग करण्यासाठी चांगल्या गोष्टींची संगत धरायला हवी. राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे मनशुद्धीचां मार्गी। जैं विजयी व्हावे...
विश्वाचे आर्त

मीपणाच्या अहंकारावर मात…

Atharv Prakashan
अध्यात्म हे अनुभवाने अनुभुतीने शिकण्याचे शास्त्र आहे. अनुभवाशिवाय अनुभुतीशिवाय ते समजणे कठीण आहे. ती अनुभुती घेण्यासाठी राजालाही सन्यास घ्यावा लागतो. कारण मी पणाचा अंहकार  गेल्याशिवाय...