संत ज्ञानेश्‍वरांची परंपरा पुढे नेणारे देवनाथ कोण होते ?

भारतात अनादी कालापासून भक्तीची परंपरा आजतागायत अस्तित्वात आहे. आदिनाथ भगवान शंकरापासून गुरू-शिष्याची ही भक्ती परंपरा सुरू झाली. संत ज्ञानेश्‍वरांनंतर ही परंपरा अनेकांनी पुढे चालवली. त्यातीलच एक देवनाथ; पण हे देवनाथ कोण ? त्यांचा परिचय देणारा लेख…– राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे भारतात अनादी कालापासून भक्तीची परंपरा आजतागायत अस्तित्वात आहे. आदिनाथ भगवान शंकरापासून … Continue reading संत ज्ञानेश्‍वरांची परंपरा पुढे नेणारे देवनाथ कोण होते ?