महाराष्ट्राची दुर्गपंढरी – एक विक्रम वारी

किल्ल्यांनी आपल्याला किती द्यावं – किती सोसावं ! पण हजारो वर्षांचा वारसा जपण्यासाठी, त्यांच्याशी कृतज्ञ राहण्यासाठी आपण त्या गडांना काय दिलं ? ‘राकट देशा, कणखर देशा… अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा…’ असे म्हणताना हा ‘महाराष्ट्र’ दगडांच्या देशाबरोबरच ‘गडांचा देश’ही आहे, याचे भान ठेवायला हवे. विद्या केसकर पंढरी, विठोबा आणि वारी … Continue reading महाराष्ट्राची दुर्गपंढरी – एक विक्रम वारी