… म्हणूनी ते स्वराज्य सुराज्य

जेणेकरून तुझा हा युवराज असे स्वराज्य स्थापन करेल व यवनांच्या तावडीतून जनतेला मुक्त करेल. राजाचा विचार आज्ञा समजून तिनं हे स्वराज्य उभे केले. हे स्वराज्य सुराज्य ठरले कारण ते राजाच्या नावाने प्रजेने उभे केलेले राज्य होते. राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे मोबाईल ८२३७८५७६२१ आणि राजा जिया वाटा जाये । ते चोरांसि आडवं … Continue reading … म्हणूनी ते स्वराज्य सुराज्य