January 29, 2023
Home » मुक्त संवाद

Tag : मुक्त संवाद

मुक्त संवाद

गोंधळ

माये ! तुझं रूप मनामनात  आरती घुमायची कानात एकदा नागवेलीच्या  हिरव्या तांड्यात.. मन दचकलं तूच दिसू लागली  पानापानात... तान्डभर सळसळ हवेची झुळूक... मनावर शहारा  भीतीची...