March 1, 2024
Home » जात्यावरची ओवी गाणी

Tag : जात्यावरची ओवी गाणी

मुक्त संवाद

जात्यावरची ओवी ( व्हिडिओ)

जात्यावर दळण दळताना स्त्रिया ओव्या म्हणत. त्यामध्येदेवता, रुढी परंपरा,  नातेसंबंध, दैनंदिन जीवनातील घडामोडी या गोष्टी बोलीभाषेत शब्दबद्ध करुन  त्यांत स्त्रि हृदयातील अनेक भावभावनांचे कल्लोळ व्यक्त...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More