Home » Sandip Tapkir

Tag : Sandip Tapkir

पर्यटन

पेशव्यांच्या डुबेरगडापासून गाळणपर्यंतची भ्रमंती

Atharv Prakashan
किल्ल्यांनी हजारो वर्षांचा इतिहास पाहिला आहे, अनुभवला आहे. अनेक राज्य उदयाला आलेली पाहिली आहेत, नामशेष झालेली पाहिली आहेत. समाजात झालेली स्थित्यंतरे या किल्ल्यांनी पाहिली आहेत,...