December 7, 2023
Home » अय्युब पठाण लोहगांवकर

Tag : अय्युब पठाण लोहगांवकर

मुक्त संवाद

‘मायबाप’ मध्ये ग्रामीण जीवनाचं समृद्ध चित्रण

अत्यंत संवेदनशील मनाचे असणारे कवी अय्युब पठाण लोहगांवकर यांनी बालपणापासून जे जे अनुभवलं ते ते शब्दबद्ध करण्याचं काम त्यांनी लिखानातून केले आहे. त्यांच्या जीवनाचे आणि...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More