April 16, 2024
Home » आनंदीबाई जोशी इंग्रजी माध्यम शाळा

Tag : आनंदीबाई जोशी इंग्रजी माध्यम शाळा

मुक्त संवाद

सांग सांग भोलानाथ, यंदा शाळा सुरु होईल का ?…

पावसाळ्यात ‘सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय, शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल काय ? हे बालगीत मुले एक दोन दिवसाच्या सुट्टीसाठी म्हणत असतात. पण आता...