February 23, 2024
Home » ताजा भाजीपाला ओळखायचा कसा

Tag : ताजा भाजीपाला ओळखायचा कसा

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

ताजी भाजी ओळखायची कशी ?

बाजारात आपणास सर्वच भाज्या ताज्या वाटतात. शेतकऱ्यांकडून भाजी बाजारात येई पर्यंत कमीत कमी एक -दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. अशावेळी ताज्या भाज्या ओळखणे अवघड होऊन बसते....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More