April 19, 2024
Home » लेपिडोप्टेरा

Tag : लेपिडोप्टेरा

काय चाललयं अवतीभवती

भारतातील फुलपाखरे आणि पतंग (लेपिडोप्टेरा) वर सचित्र मार्गदर्शक पुस्तिका

भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षणाने ‘भारतातील लेपिडोप्टेरा: वर्गीकरण प्रक्रिया, कौटुंबिक वर्ण, विविधता आणि वितरण’ या नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाचे लेखन भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण (झेड एस...