March 2, 2024
Home » नववर्षाच्या शुभेच्छा

Tag : नववर्षाच्या शुभेच्छा

कविता

नवीन वर्ष…

नवीन वर्ष वेचून घ्या कोमेजल्याफुलांच्या या पाकळ्यासोडून द्या आठवणीकधी नव्हत्या आपल्या गळुन जातील पाकळ्यागंध तरी उरेल बाकीविसरता विसरणार नाहीयेतील नऊ हे नाकी दुःखाचे क्षण असे...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More