May 28, 2023
Home » Nitin Varkar

Tag : Nitin Varkar

कविता

बोर्डाची परीक्षा

😂बोर्डाची परीक्षा😂 आमच्या लहानपनी भाऊमस्त बोर्डाची परीक्षा होयेतिले बोर्डाची काहून म्हनतहे आमच्या ध्यानात नाई ये ।। जवा भाईरगावले गेलो मीचौथीची परीक्षा द्यायलेतवा माल्या ध्यानात आलंबोर्डाची...