September 24, 2023
Home » पानाचा विडा

Tag : पानाचा विडा

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

असा हा रंगिला खैर !

पानाचा विडा म्हटले की तो रंगलाच पाहिजे. हा विडा रंगण्यासाठी आवश्यक असतो चुना आणि त्याच्यासमवेत कात. हा कात मिळतो एका झाडाच्या सालीपासून आणि लाकडाच्या तुकड्यापासून....