December 10, 2022
Home » मुक्तपीठ

Tag : मुक्तपीठ

मुक्त संवाद

परकाया प्रवेश…

पण हे परकाया प्रवेश करणे इतकेही सोपे नसते. त्या वेदना किंवा तो आनंद आपल्याला त्या व्यक्तीच्या आत डोकावून बघावा लागतो. लिहीलेल्या सगळ्याच भावना प्रेम असो...