February 9, 2023
Home » यज्ञ

Tag : यज्ञ

विश्वाचे आर्त

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी यज्ञाचा वापर

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले आहेत. यजुर्वेदात कारीरी इष्टिनामक यज्ञ सांगितला आहे. पुरातनकाळातही पाऊस पाडण्यासाठी विविध यज्ञ केले जायचे. याला शास्त्रीय आधारही आहे. राजेंद्र...