September 29, 2022
Home » Artificial rain

Tag : Artificial rain

विश्वाचे आर्त

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी यज्ञाचा वापर

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले आहेत. यजुर्वेदात कारीरी इष्टिनामक यज्ञ सांगितला आहे. पुरातनकाळातही पाऊस पाडण्यासाठी विविध यज्ञ केले जायचे. याला शास्त्रीय आधारही आहे. राजेंद्र...