December 7, 2023
Home » गुरू शिष्य

Tag : गुरू शिष्य

मुक्त संवाद

शिष्याने गुरूला लिहिलेले पत्र

आदरणीय रमेश वरखेडे सरांनी आपले गुरू म. सु. पाटील यांच्याशी अमेरिकेतून पत्ररूपाने केलेला हा संवाद प्रत्येकाने ऐकावा असा आहे. – नंदकुमार मोरे, कोल्हापूर गुरूशिष्य हे...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More