March 5, 2024
Home » नेटवर्क बंद झाले

Tag : नेटवर्क बंद झाले

कविता

नेटवर्क बंद झाले

नेटवर्क बंद झालेअन् काळीज हललेदिनक्रमात लिखाणाचेहात तसेच थांबले…. मनाला लागे हुरहुरकाहीतरी हरवतेयआज वाटे हर्ष कितीलिहीताना सारे गवसतेय…. कवयित्री – सीमा मंगरूळे तवटे वडूज सातारा इये...