December 7, 2023
Home » पावसाळी कविता

Tag : पावसाळी कविता

कविता

मेघराजा का रे तू…

मेघराजा का रे तूइतका का चिडलासकाय गुन्हा त्या साऱ्यांचात्यांचा संसारच सारातू बुडव्हलास इतके दिवस सारे तुझीकरत होते प्रतिक्षाइतका कसा निर्दयीझालास तू करू लागलेसारी तुझी उपेक्षा...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More