April 19, 2024
Home » Yashawanti Shinde

Tag : Yashawanti Shinde

गप्पा-टप्पा

स्त्रियांवरील विनोद आणि सामाजिक मानसिकता

समाजजीवनात आपण नेहमी असे पाहत असतो. बर्‍याचदा स्त्रीची, पत्नीची चेष्टा/कुचेष्टा होते. कारण काहीही चालतं. पुरुषाची/पतीचीही चेष्टा होते; नाही असं नाही, पण दुय्यम दर्जाचे विनोद स्त्रियांवरतीच...
मुक्त संवाद

नाव ? छे, अस्तित्वच !

मुलांच्या फक्त कागदोपत्री नको, तर त्यांच्या प्रत्येक संपूर्ण नावाबरोबर आईचं नाव असलंच पाहिजे, असं त्याला शिकवत राहा. आपण खरोखरीच आपल्या मुलासाठी खस्ता खाल्लेल्या असतात. मग...