July 2, 2022
Vharade bol Pratima Ingole Poem
Home » वर्हाडी बोल
मुक्त संवाद

वर्हाडी बोल

साधंसुधं लेनं जसं…
तसे माया वर्हाडीचे बोल
चाकोलीवानी उमटली
त्यात अंतरीची ओल!

माया वर्हाडीचा बोल
हाये कसा झोकदार
जरीच्या टोपीले बाई
जशी लावली झाल्लर!

माया वर्हाडीचे बोल
सोभ सोभले मुखात
जसे लालचुटूक दाने
हारी मांडले अनारात!

माया वर्हाडी बोलाले
नका करू हनहन
शिवबा वर्हाडीचा नातू
त्याची तुम्हा आम्हा आन !

प्रतिमा इंगोले. ९८५०११७९६९.

Related posts

भावगर्भ, अर्थगर्भ, चिंतनशील कवितासंग्रह

सत्याचा ठाव घेत उमटलेला विद्रोहनाद

माणुसकीच्या स्नेहाळ आभाळाकडे पाहण्याची एक मर्मज्ञ नजर….गवाक्ष

Leave a Comment