Home » Shri Krishna Janmashtami special

Tag : Shri Krishna Janmashtami special

मुक्त संवाद

Shri Krishna Janmashtami special कृष्णसखा…

Atharv Prakashan
स्त्रियांना सन्मान देणे शिकावे तर त्याच्याकडून. आपल्याला वाटते की त्याला सोळा सहस्त्र बायका होत्या. पण त्या सगळ्या स्त्रिया कंसाने बळजबरी करुन बंदिवासात कोंडून ठेवलेल्या स्त्रिया...