November 30, 2023
fun-in-marathi-language-and-different-boli
Home » मराठी भाषेची गंमत…
व्हायरल

मराठी भाषेची गंमत…

मराठी भाषेची गंमत…

मायंदाळ म्हणजे काय ? बक्कळ,
बक्कळ म्हणजे काय ? पुष्कळ,
पुष्कळ म्हणजे काय ? लय,
लय म्हंजी काय? भरघोस,
भरघोस म्हणजे काय ? जास्त,
जास्त म्हणजे काय ? भरपूर,
भरपूर म्हणजे काय ? खूप,
खूप म्हणजे काय ? मुबलक,
मुबलक म्हणजे काय ? विपुल,
विपुल म्हणजे काय ? चिक्कार,
चिक्कार म्हणजे काय, मोक्कार,
मोक्कार म्हणजे काय ? मोप,
मोप म्हणजे काय ? रग्गड,
रग्गड म्हणजे काय ? प्रचंड,
प्रचंड म्हणजे काय ? कायच्या काय,
कायच्या काय म्हणजे काय ? लय काय काय….

आत्ता कळलं का की इंग्रजीत सांगू…

Related posts

Neettu Talks : मानसिक नैराश्य ओळखायचे कसे ?

लक्षात ठेवा, स्वतःचा न्युनगंडच स्वतःला संपवतो…

नवदुर्गाः धर्मांचा अभ्यास करून सुधारणांसाठी जनजागरण करणाऱ्या रझिया सुलताना

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More