March 2, 2024
Home » गुरु

Tag : गुरु

विश्वाचे आर्त

गुरुपौर्णिमा…

एकदा का तुम्ही त्यांच्या वर सगळा भार टाकून सद्आचरण करत असाल तर प्रत्येक संकटातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग ते दाखवतात. दुःख सहन करण्याची शक्ती देतात.आणि...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More