December 5, 2022
Home » गोंधळ

Tag : गोंधळ

मुक्त संवाद

गोंधळ

माये ! तुझं रूप मनामनात  आरती घुमायची कानात एकदा नागवेलीच्या  हिरव्या तांड्यात.. मन दचकलं तूच दिसू लागली  पानापानात... तान्डभर सळसळ हवेची झुळूक... मनावर शहारा  भीतीची...