April 19, 2024
Home » अंतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी।

Tag : अंतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी।

मुक्त संवाद

अंतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी।

सत्य स्वयंप्रकाशी असते. ते दाखवावे लागत नाही. तुकारामांची वाणी, त्यांचा भाव, त्यांचे आचरण खरे होते म्हणून तर. जगापासून लपले नाही. त्यांचा स्वतःवर विश्वास होता आणि...