April 17, 2024
Home » अर्थ संकल्पातील तरतुदी

Tag : अर्थ संकल्पातील तरतुदी

काय चाललयं अवतीभवती

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदी

बजेट 2023  – आज तुकाराम बीज. जगदगुरु तुकाराम महाराजांच्या ‘पिकवावे धन । ज्याची आस करी जन ॥’ या तत्वास अनुसरुन अर्थसंकल्प सन्मान आपल्या युगपुरुषाचा, ठेवू...