April 15, 2024
Home » अ. रा. यार्दी

Tag : अ. रा. यार्दी

विश्वाचे आर्त

सबीज समाधी कशास म्हणतात ?

सबीज समाधी कशास म्हणतात ? सूत्र-४४ एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता जेव्हा एखादे ध्येय सूक्ष्म असते आणि चित्त त्याच्या देश, काल आणि निमित्ताच्या (Time, Space...
विश्वाचे आर्त

समाधीपादः ईश्वरप्रणिधान म्हणजे काय?

ईश्वरप्रणिधानाद्वा या सूत्रात समाधी कोणकोणत्या उपायांनी/मार्गांनी होते, हे सांगत असताना,’ ईश्वरप्रणिधाना’नेसुद्धा समाधीचा लाभ होतो असे म्हटले आहे. लेखन – अ. रा. यार्दी, धारवाड  ईश्वरप्रणिधान म्हणजे काय?...