February 1, 2023
Home » डॉ. व्ही. एन. शिंदे

Tag : डॉ. व्ही. एन. शिंदे

नव संशोधन आणि तंत्रज्ञान विशेष संपादकीय

पृथ्वी जर राहण्यायोग्य राहिली नाही, तर… !

मानवाची शोध घेण्याची क्षमता अफाट आहे. आपण कोणत्याही संकटावर मात करू शकतो. मानवी जीवन सुखकर बनवण्यासाठी नवतंत्रज्ञान शोधू शकतो. कोणत्याही संकटापुढे हार मानत नाही. अचानक...