August 17, 2022
Home » भुलाई

Tag : भुलाई

मुक्त संवाद

फुलोर

फुलोर दयतो दयनम्हनतो कायनीगावात लपल्याअभागी बयनी बोलता बोलेनाबयनी गुनाच्याझाकल्या उरातकायन्या सोताच्या झोक्यावर झोकाहालल्या भावनाधावल्या झोंबल्याबिलगल्या मना मांडलं दयनआठोल्या बयनीम्हतारी लायनीबोलल्या नयनी फुलोर नवाळात्याईचं बोलनंत्यातून फुललंभुलाईचं...
काय चाललयं अवतीभवती

भुलाईमुळे लोकभाषेला संरक्षण…

कवितेतील वऱ्हाडीचे बोल वाचताना चाकोलीवानी उमटली त्यात अंतरीची ओल ! हा अनुभव रसिकांना येईल ! म्हणूनच प्रा. इंगोले यांनी आपल्या कविता लोकभाषेत लिहिल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाचा...