May 28, 2023
Phulor Poem by Pratima Ingole
Home » फुलोर
मुक्त संवाद

फुलोर

फुलोर

दयतो दयन
म्हनतो कायनी
गावात लपल्या
अभागी बयनी

बोलता बोलेना
बयनी गुनाच्या
झाकल्या उरात
कायन्या सोताच्या

झोक्यावर झोका
हालल्या भावना
धावल्या झोंबल्या
बिलगल्या मना

मांडलं दयन
आठोल्या बयनी
म्हतारी लायनी
बोलल्या नयनी

फुलोर नवाळा
त्याईचं बोलनं
त्यातून फुललं
भुलाईचं गानं !

प्रतिमा इंगोले, मोबाईल – ९८५०११७९६९.

Related posts

उत्कंठा, कुतुहल, उत्साह आणि सुक्ष्म निरीक्षणांनी भारलेले प्रवासवर्णन

वसंतोत्सव

लाईक अन् कमेंट्स…

Leave a Comment