December 6, 2022
Phulor Poem by Pratima Ingole
Home » फुलोर
मुक्त संवाद

फुलोर

फुलोर

दयतो दयन
म्हनतो कायनी
गावात लपल्या
अभागी बयनी

बोलता बोलेना
बयनी गुनाच्या
झाकल्या उरात
कायन्या सोताच्या

झोक्यावर झोका
हालल्या भावना
धावल्या झोंबल्या
बिलगल्या मना

मांडलं दयन
आठोल्या बयनी
म्हतारी लायनी
बोलल्या नयनी

फुलोर नवाळा
त्याईचं बोलनं
त्यातून फुललं
भुलाईचं गानं !

प्रतिमा इंगोले, मोबाईल – ९८५०११७९६९.

Related posts

वास्तवाचे उत्कट दर्शन घडविणाऱ्या कथा

नवयुवकांना दिशा देणारा झाडीबोलीतील कवितासंग्रह : खंजरी

केवळ मंत्रमुग्धता…

Leave a Comment