April 19, 2024
Home » आंदोरे

Tag : आंदोरे

मुक्त संवाद

मसाले उत्पादनातील यशस्वी उद्योजिका सुरेखा वाकुरे

जिजाऊ – सावित्रीच्या कर्तृत्ववान लेकी २ आठवडा बाजार असो वा भीमथडी जत्रा, तेथे स्टॅालवर सुरेखा वाकुरे स्वतः भेटतात. एखाद्या माणसाने विचारले, ‘कोणाचा ब्रॅन्ड विकता ?’...