September 22, 2023
Home » केव्हीके नारायणगाव

Tag : केव्हीके नारायणगाव

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

ओळख आणि व्यवस्थापन काटेरी अळी (घोणस अळी) चे….!

काटेरी अळीचे (घोणस अळी) शास्त्रीय भाषेमध्ये स्लग कॅटरपिलर किंवा काटेरी अळी व ग्रामीण भाषेमध्ये घोणस अळी म्हणून ओळखले जाते. डॉ. दत्तात्रय गावडे(शास्त्रज्ञ- केव्हीके नारायणगाव )...