February 23, 2024
Home » क्षारपड जमीन सुधारणा

Tag : क्षारपड जमीन सुधारणा

काय चाललयं अवतीभवती

300 एकर जमीन क्षारपडमुक्त करण्याचा मानस

शिरोळ – धरणगुत्ती मार्गावरील सरळी भागातील 300 एकर जमीन क्षारपडमुक्त करण्याचा मानस माऊली श्री दत्तगुरु क्षारपड जमीन सुधारणा बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने करण्यात आला आहे. श्री...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More