February 22, 2024
Home » जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

Tag : जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

काय चाललयं अवतीभवती

”कोल्हापुरी चप्पल” घालूया.. कोल्हापूरची ओळख जपूया..! – जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

15 मे.. कोल्हापुरी चप्पल दिवस कोल्हापूर म्हटलं की आपल्याला आठवतात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज.. कोल्हापूरची आई अंबाबाई.. कोल्हापूरचा तांबडा-पांढरा रस्सा.. कोल्हापूरचे मसाले.. आणखी एक महत्वाची...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More