February 29, 2024
Home » थंडीत घ्यावयाची काळजी

Tag : थंडीत घ्यावयाची काळजी

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

थंडीत कोंबड्यांचा करा असा सांभाळ

थंडीच्या दिवसात कोंबड्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. याचा परिणाम अंडी उत्पादनावर होत असल्याने थेट फटका व्यवसायास बसतो. थंडीत दिवसात कोंबड्यांचा सांभाळ कसा करायचा याबद्दल जाणून...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More