March 5, 2024
Home » प्रभातीचे रंग

Tag : प्रभातीचे रंग

मुक्त संवाद

प्रभाती सूरमनी रंगती

निसर्गचक्रापैकी पहिला टप्पा म्हणजे प्रभात, सकाळ यालाच अमृतवेला, सुवर्णवेला असे म्हटले जाते.“लवकर नीजे, लवकर उठेत्याची सदा आरोग्य लाभे”या म्हणीनुसार व्यक्तिमत्व विकासाकरता, आरोग्य सुदृढ राहण्याकरिता, मनःशांती...