January 29, 2023
Home » फिनलँड

Tag : फिनलँड

करिअर अन् स्पर्धा परिक्षा विशेष संपादकीय

आपली शिक्षणव्यवस्था फिनलँडच्या दिशेने नेता येईल का ?

आज फिनलँड श्रीमंत देशांमध्ये खूप वरच्या स्थानावर आहे. नागरिकशास्त्र व स्त्रीपुरुष बाबतीत जगात क्रमांक एकवर आहे, शांत आणि सुखी जगण्याच्या बाबतीतही क्रमांक एकवर आहे. भ्रष्ट्राचारमुक्त...