June 6, 2023
Home » Pallavi Acharya Katekar

Tag : Pallavi Acharya Katekar

मुक्त संवाद

गजरा..

केसात गजरा माळला कि केसांना जणू अत्तरच लावलं कि काय असं वाटायचं. केस धुतले तरी वास जात नाही. गजरा सुकून गेला तरीही सुगंध येतोच. हल्ली...