June 26, 2022
Fulbaja by Rajan Konawadekar
Home » कोडगे…
व्हायरल विनोद

कोडगे…

कोडगे……

कुंकवाचीला दूर फेकून
संसाराची वाट लावतात |
सत्तेचं बोहल दिसताच
शेजारणीशी पाट लावतात |

राजन कोनवडेकर

Related posts

फुलबाज्या…

जाडजूडपणा कमी करण्यासाठी…

लग्नाची गोष्ट…

Leave a Comment