March 5, 2024
Fulbaja by Rajan Konawadekar
Home » कोडगे…
व्हायरल

कोडगे…

कोडगे……

कुंकवाचीला दूर फेकून
संसाराची वाट लावतात |
सत्तेचं बोहल दिसताच
शेजारणीशी पाट लावतात |

राजन कोनवडेकर

Related posts

वाहतूक व बांधकाम क्षेत्र प्रदूषणास जास्त कारणीभूत !

साईप्रसाद अभिनयाकडे कसा वळला ?

लोकराजा राजर्षी शाहू यांना आदरांजली

Leave a Comment