December 4, 2022
Home » ग्रेट शब्दाचा अशाही अर्थ

Tag : ग्रेट शब्दाचा अशाही अर्थ

करिअर अन् स्पर्धा परिक्षा

…तर मुलं कधीच अपयशी होणार नाहीत

आपली मुलं यशस्वी व्हावीत, यासाठीच आम्हा पालकांचा आटापीटा असतो. त्यासाठी मुलांनी मागितलेल्या गोष्टीला आपण लगेच ‘तथास्तु’ म्हणतो. पण त्यांनी मागितलेली गोष्ट ताबडतोब त्यांना पुरवणे, म्हणजे...