February 25, 2024
Home » न्यू ईरा पब्लिशिंग हाऊस

Tag : न्यू ईरा पब्लिशिंग हाऊस

मुक्त संवाद

आतून सोलून निघणार्‍या सामान्य माणसाचा हंबर : ब्लाटेंटिया

‘ब्लाटेंटिया’ शिर्षकामागे झुरळ आणि झुरळाचे जग विशद केले आहे. भाषा, भाषाविचार, भावनांचं जग यातून त्यांच्या कवितेत आलेल्या असंख्य प्रतिमा स्वतःला नव्या भाषेची – आकलनाची अभिव्यक्ती...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More