April 17, 2024
Home » बोली भाषा संवर्धन चळवळ

Tag : बोली भाषा संवर्धन चळवळ

विशेष संपादकीय

मराठीतील बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी…

बोली भाषेच्या संवर्धनासाठी आता विविध पातळ्यावर प्रयत्न होताना दिसून येत आहे. मराठी भाषेचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी या भाषेतील बोलीभाषाही जिवंत राहायला हव्यात. भाषेमुळे संस्कृतीचे संवर्धन...
विशेष संपादकीय

मराठीची एक प्रगत बोली – मालवणी

मराठीची एक प्रगत बोली – मालवणी एक काळ असा होता की, ‘या बोलीतून संभाषण केले तर गावंढळपणाचे वाटायचे’, पण पुढे-पुढे अनेक मान्यवर लेखकांनी आपल्या साहित्यकृतीतून...