December 10, 2022
Home » राम बेनके

Tag : राम बेनके

मुक्त संवाद

कळकी…

कळकी... उंच बांबूच्या बेटा मधली भली लांबडी एक कळकी उंच बांबूच्या बेटा मधली भली लांबडी एक कळकी आभाळाचे पोट फोडून उडी आपली लांबच फेकी राकट...
मुक्त संवाद

पहिल्या पावसातलं पहिलं प्रेम…

पहिल्या पावसातलं पहिलं प्रेम ( कवी राम बेनके) अंगणात थेंबांच थैमान चाललं होतं मातीनं वाऱ्याला गंधाचं देणं दिलं होतं पहिल्या पावसात पहिलं प्रेमं गुलाबी हातांचा...
मुक्त संवाद

पाऊस पाऊस वेडा हा पाऊस

पाऊस पाऊस वेडा हा पाऊस आभाळी ढगांचा मांडव पाऊस, तेजाळ विजेचा तांडव पाऊस. धारा-धारातून सांडतो पाऊस, भुईचा संसास मांडतो पाऊस… पाऊस पाऊस वेडा हा पाऊस...