November 27, 2021
Home » Devanand

Tag : Devanand

मुक्त संवाद

पडिले दूर देशी…

Atharv Prakashan
‘प्रतिभा ही एखाद्या विजेच्या लाेळासारखी असते, तिला धरू जाणारे शंभरातील नव्याण्णव हाेरपळून मात्र घेतात. एखाद्याच्या हाती ही वीज गवसते.’ हे असं सर काही बाेलत राहिले;...