December 7, 2023
Home » Kavyatri

Tag : Kavyatri

कविता

माय मराठी…

माय मराठी तुझ्या अमृते अनुभुती संपदा तुझ्या कुशीतून जन्मा येते ज्ञानाची लिनता... तुझे लेकरू घेण्या पाही कवेत भाषासरीता तुझ्या कृपेने शब्द मिळावे गीत ओवण्याकरीता... अवकाशाचे...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More