June 2, 2023
Home » Pallavi Umare

Tag : Pallavi Umare

मुक्त संवाद

वैशाखवणवा

वैशाखवणवा मीही आतुर झाली त्या‌ पावसाचे टपोरे थेंब अंगावर झेलत सख्यासवे प्रीतीच्या झुल्यावर झुलायला… मोहरायला……!! आणि तोही सज्ज झालाय आतुरल्या मनाला प्रेमात आकंठ बुडून चिंब...