July 1, 2022
Home » सांगा फळांची नावे
व्हायरल विनोद

सांगा फळांची नावे

शिक्षक –  15 फळांची नावे सांग

चिंटु – आंबा, पेरू, चिक्कू
शिक्षक – शाब्बास, पण ही तर तीनच झाली आणखी बारा फळे सांग
चिंटु – एक डझन केळी.

Related posts

फुलबाज्या…

कोडगे…

आपटबार…

Leave a Comment